Exploatarea excesivă a produselor nelemnoase din fondul forestier, în special de către persoanele nerezidente în România

Adresant: Emil-Marius Paşcan

Text întrebare

Text răspuns