Fără acţiuni ugente, agriultura va intra în criză

Adresant: Ioan Dîrzu

Text întrebare

Text răspuns