Introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice la disciplina educație fizică și sport pentru liceele vocaționale, respectiv cele cu program sportiv

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare