Solicitare de informaţii privind contractul de servicii POST 2009/2/2/002/02 "Asitenţ Tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detalii de Execuţie şi Documntaţie de Atribuire pentru variantele de ocolire Sighişoara, Făgăraş, Huedin"

Adresant: Éva-Andrea Csép

Text întrebare

Text răspuns