Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învăţământ a copiilor din comunităţile aflate în rosc de sărăcie şi excluziune socială.

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare