Solicitare informaţii despre stadiul declarării zonei naturale "Pădurea Trivale" ca rezervaţie naturală şi instruirea regimului de arie naturală protejată

Adresant: Liviu-Ionuţ Moşteanu

Text întrebare

Text răspuns