Solicitare de informaţi privind impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pe termen lung (5 ani), a Legii nr.153/2017 - Legea cadrul privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Adresant: Bogdan-Iulian Huţucă

Text întrebare