Dinamica valorii coşului de consum lunar al populaţiei corespunzător minimului de trai decent şi de subzistenţă din România în ultimele 120 de luni aşa cum a fost aceasta evaluată trimestrial de către Institutul Naţional de Statistică şi transmisă spre apobare Guvernului României conform legislaţiei în vigoare

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare