Neplata orelor suplimentare efectuate de cadrele didactice care au gradul I şi 25 de ani vechime.

Adresant: Florin-Claudiu Roman

Text întrebare