Datoria publică a României. De ce ne împrumutăm şi cu ce costuri? Cu cât impovărăm generaţiile viitoare, în timp de pandemie?

Adresant: Eugen Durbacă

Text întrebare

Text răspuns