Reluarea procesului de acreditare a editurilor româneşti, din diferite domenii, în vederea încadrării acestora drept edituri cu prestigiu recunoscut, precum şi a celui de reevaluare a editurilor româneşti cu prestigiu recunoscut

Adresant: Ioan Cupşa

Text întrebare