Solicitare informații despre stadiul declarării zonei naturale ”Pădurea Trivale” carezervație naturală și instituirea regimului de arie naturală protejată

Adresant: Liviu-Ionuţ Moşteanu

Text întrebare