Identificarea şi concesionarea clădirilor neutilizate şi aflate în stare de degradare din patrimoniul instituţiilor publice deconcentrate ale ministerelor în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale.

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare