Problemele legate de incluziunea socială din România și implicațiile asupra Președenției României a Consiliului UE

Adresant: Ilie Dan Barna

Text întrebare