Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar 2017-2018 pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, ţările învecinate şi diaspora.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare