Medici puşi la plată pentru faptul că au ajutat copii gravi bolnavi

Adresant: Petru Movilă

Text întrebare