Dreptul de propietate asupra unei suprafeţe de 180,44 ha fond forestier aferent Pădurii Crâng, din municipiul Buzău, judeţul Buzău

Adresant: Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu

Text întrebare