Gestiunea composesoratelor silvice şi exploatarea masei lemnoase aflată în proprietatea acestora.

Adresant: Sergiu Cosmin Vlad

Text întrebare