Acordarea a dreptului de administrare pentru bunuri proprietate privată a UAT-ului

Adresant: Ioan Dîrzu

Text întrebare