Modernizarea unităţilor şcolare cu grupuri sanitare în exterior

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare

Text răspuns