Observaţii privind co,pletarea Ordinului de ministru ce vizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004

Adresant: Emanuel-Dumitru Ungureanu

Text întrebare