Precizări cu privire la arieratele și proiectele pentru fonduri guvernamentale

Adresant: Luminiţa-Maria Jivan

Text întrebare