Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din Fondul Ferestier Naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 HA de către Deva Gold S.A. în vederea realizării obiectivului "Exploatarea minereurilor auro-argentiferre din perimetul Certej"

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare