Redevenţe pentru resursele minerale exploate în jud. Bihor şi modul de aplicare a art. XII din OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare