Costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu faţă de media europeană

Adresant: Sorin-Dan Moldovan

Text întrebare