Lipsa elaborării normelor metodologice a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Adresant: Erika Benkő

Text întrebare