Aplicarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Adresant: Oana-Mioara Bîzgan-Gayral

Text întrebare