Situaţia fabricii Defphi Packard din Moldova Nouă

Adresant: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean

Text întrebare

Text răspuns