Corelarea sistemului de învăţământ cu necesităţile stringente ale pieţei muncii.

Adresant: Aurel-Robert Boroianu

Text întrebare