Efectele provocate de art.16 al Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare