Corelarea curriculei şcolare cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Adresant: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean

Text întrebare