Facilitarea accesului medicilor basarabeni în câmpul muncii din România

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare