Situaţie predare ore limba română la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale

Adresant: Andrei Nicolae

Text întrebare