Situaţia juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităţilor.

Adresant: Andrei Pop

Text întrebare