Salarizarea personalului medico-sanitar din structurile de genetică medicală înfiinţate prin Ordinul MS nr.1358/2014

Adresant: Mariana-Venera Popescu

Text întrebare

Text răspuns