Exceptarea companiei Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A de la prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Adresant: Cristina-Mădălina Prună

Text întrebare