Petiţia primarului com.Viişoara, jud.Cluj, referitoare la modul defectuos de implementare a proiectelor finanţate din FEADR.

Adresant: Cristina Burciu

Text întrebare