Măsuri luate pentru creşterea siguranţei publice

Adresant: Loránd-Bálint Magyar, István Erdei Dolóczki

Text întrebare