Înfiinţarea Tribunalelor administrative.

Adresant: István-János Antal

Text întrebare