Veniturile din redevenţele solului şi subsolului să constituie sursă de finanţare a bugetelor locale

Adresant: Ioan Balan

Text întrebare

Text răspuns