Răscumpărarea Culei greceanu, de la Măldăreşti - Vâlcea.

Adresant: Dumitru Lovin

Text întrebare