Subfinanţarea fondului de burse acordat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor etnici români bursieri ai României originari din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Macedonia de Nord şi alte state

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns