Plata subvenţiei pentru încadrarea în munca a şomerilor şi beneficiarilor de ajutor social către angajatori

Adresant: Mara-Daniela Calista

Text întrebare