Precizări cu privire la promovarea ideologiei LGBT în sistemul educațional românesc

Adresant: Luminiţa-Maria Jivan

Text întrebare