Proporţii similare de aport la PIB din partea sectorului de agricultură, pescuit şi păduri şi din partea sectorului de tehnologia informaţiei (TIC)

Adresant: Ioan Dîrzu

Text întrebare