Interpelare privind reglementrea cerinţelor specifice privitoare la managementul de aerodrom în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.139/2014 al Comisiei de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

Adresant: Marius Bodea

Text întrebare