Situaţia apelului CP 2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

Adresant: Glad-Aurel Varga

Text întrebare