Strategia în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în şcoli, opţiuni curriculare în domeniul disciplinei educaţie fizică şi sport.

Adresant: Camelia Gavrilă

Text întrebare