Aplicarea Schemei de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - România", aprobată prin Ordinul de ministru pentru mediulde afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr.692/2017, cu modificările şi completările ulterioare

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare