Crearea cadrului instituţional pentru profesionalizarea viitorilor angajaţi în acord cu cerinţele de pe piaţa muncii

Adresant: Răzvan-Ilie Rotaru

Text întrebare